top of page

Om mig

Jeg er født i 1944 i Kauslunde på Vestfyn i en håndværkerfamilie. Jeg tegnede tidligt og meget og havde en lærer, som opmuntrede og udfordrede mig.

 

Som dreng tegnede jeg af efter Acton Friis og Johannes Larsens portrætter i 3-bindsværket De Danskes Øer, og jeg eksperimenterede med oliemaleri og andre medier hjemme i kælderen, gerne sammen med skolekammerater som også havde opdaget ”kunsten”.

 

Jeg er uddannet tømrer og sidenhen tækkemand, og har derudover rejst meget.

Jorden rundt og på alle kontinenter. Har været politisk aktiv på den revolutionære venstrefløj i 25 år.  Alt for aktiv. I mange af årene har jeg levet i kollektiver. Det sidste et arbejdskollektiv på Sydfyn.

Inderst inde har jeg altid vidst, at jeg igen en dag ville finde tid til at male.

 

Det fandt jeg. Det er i løbet af de sidste ca. 15-20 år blevet til mange portrætter. Ofte – og især i begyndelsen - af de digtere, jeg læser og som er en væsentlig del af mit liv. Altid mennesker, – altid ansigter – den del af os, hvor alle vore sider spejles.


Jeg er selvlært, men har i 3 intense forløb (3 x 3 vintermåneder 2001 -03) fået undervisning i klassisk portrætmaleri af den russiske kunstmaler Alexander Thieme.

 

Jeg har også malet stilleben og live-portræt hos den amerikanske maler Charles Weed.

About myself

I was born in 1944 in West Funen, Denmark, into an artisan family. I began drawing very early, did it a great deal, and had at teacher who encouraged and challenged me.


As a boy the portraits in the 3-volumed work DE Danskes Øer by Achton Friis & Johannes Larsen, were sources for my drawing, and I experimented with oil-painting and other media at home in the cellar, preferably with school-friends who had also discovered ”the art”.

In my heart of hearts I always knew that one day I would again find time to paint.

I found it. In the course of the last 15 – 20 years or so many portraits were produced. Often of the poets I read who are an important part of my life. Always people, always faces – that part of us in which all sides of us are reflected.

I am self-taught but have recieved 3 intense courses (three x three winter months each 2001 – 03) of instruction in classical portrait painting by the Russian artist Alexander Thime. As well as stilllife and live model portrait painting supervised by the american painter Charles Weed.

Walther-34.jpg
bottom of page